Aktualizace V/2 2020 Školský zákon - Změna způsobu ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou z českého e-shopu

  • Aktualizace V/2 2020 Školský zákon - Změna způsobu ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou Zákony
Cena
69 Kč
Dostupnost zboží
Info v obchodu
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » KnihyDobrovsky.cz

Popis produktu

Kvalitní český e-shop KnihyDobrovsky.cz nabízí zboží Aktualizace V/2 2020 Školský zákon - Změna způsobu ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou za akční internetovou cenu 69 Kč. Pokud vás zajímají zkušenosti či recenze s tímto produktem, podívejte se na stránky obchodu (kliknutím na zelené tlačítko). Zboží se nachází v kategorii Zákony.

Navrhované změny jsou nezbytné z důvodu posílení vztahu hodnotící učitel – žák; učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení, zodpovědět případné dotazy; reaguje se tak mj. na kritiku části laické i odborné veřejnosti, že písemné práce jsou hodnoceny anonymně bez znalosti specifik písemného projevu dotyčného žáka v průběhu středního vzdělávání.Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele:- Školský zákon- Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem- Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) dochází k omezení zkoušek společné části MZ pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, přitom pro všechny obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou v roce 2021 povinné pouze 2 zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi cizím jazykem a matematikou). Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně vykonat obě části maturitní zkoušky – jak společnou část, tak i profilovou část. Hodnocení didaktických testů společné části MZ je zvažováno ve dvou variantách. První možností je, že hodnocení didaktických testů bude probíhat na škále USPĚL/NEUSPĚL, tj. budou mít základní vypovídací hodnotu, zda žák dosáhl centrálně stanovené hranice úspěšnosti. Konkrétní bodové (procentní) hodnocení bude uvedeno pouze v protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Profilová část pak bude hodnocena standardně stupni prospěchu. Druhou možností je hodnocení didaktických testů samostatným stupněm prospěchu dle centrálních kritérií.Způsob hodnocení MZ bude upraven v prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.Dále se navrhuje zrušení 3 povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika), které byly zavedeny zákonem č. 178/2016 Sb. Ačkoliv MŠMT realizovalo před předpokládanou povinnou maturitní zkouškou z matematiky rozsáhlé aktivity na podporu matematického vzdělávání, panuje zásadní riziko, že značná část žáků nemá dostatečné znalosti matematiky, aby úspěšně vykonali maturitní zkoušku z tohoto zkušebního předmětu. Zvýšené množství neúspěšných absolventů středních škol pak představuje následné dopady jak zpětně do školství, tak do trhu práce a sociální oblasti.Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) se dále zavádí nová nepovinná zkouška společné části MZ s názvem „Matematika rozšiřující“, která nahradí pokusné ověřování Matematiky.V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).Navrhovaný zákon nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovněž se nijak netýká rovnosti mužů a žen, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje.... Zobrazit celý popis produktu >>>

Technické údaje:9771802832069 256743953 (výrobní kód dodavatele Poradce)

Produkt můžete objednat v e-shopu KnihyDobrovsky.cz:

Další oblíbené produkty z kategorie
Zobrazit kategorii Zákony


Lidí taky procházejí nejlevnější Knihy a e-knihy. nejlevnější Hry. nejlevnější Albi - Kouzelné čtení. nejlevnější Knihy. nejlevnější Odborná literatura. nejlevnější Společenské vědy. nejlevnější Právo. nejlevnější Zákony.

Související produkty

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte