Aktualizace I/5 2020 O daních z příjmu, Silniční daň - Zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky. z českého e-shopu

  • Aktualizace I/5 2020 O daních z příjmu, Silniční daň - Zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky. Daně
Cena
89 Kč
Dostupnost zboží
Info v obchodu
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » KnihyDobrovsky.cz

Popis produktu

Kvalitní český e-shop KnihyDobrovsky.cz nabízí zboží Aktualizace I/5 2020 O daních z příjmu, Silniční daň - Zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky. za akční internetovou cenu 89 Kč. Pokud vás zajímají zkušenosti či recenze s tímto produktem, podívejte se na stránky obchodu (kliknutím na zelené tlačítko). Zboží se nachází v kategorii Daně.

Zařazením všech navrhovaných změn do jednoho právního předpisu se pro jejich adresáty (zejména daňové subjekty a správce daně) zvyšuje přehlednost a pro adresáta je tak snazší orientovat se v provedených změnách, což neplatí v případě řady dílčích novel jednotlivých právních předpisů.Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele:- Zákon o daních z příjmů- Silniční daňUpozornění na změnu:- Spotřební daněCílem předloženého návrhu zákona je zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky. Konkrétní navržené změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. Zařazením všech navrhovaných změn do jednoho právního předpisu se pro jejich adresáty (zejména daňové subjekty a správce daně) zvyšuje přehlednost a pro adresáta je tak snazší orientovat se v provedených změnách, což neplatí v případě řady dílčích novel jednotlivých právních předpisů. Novely jednotlivých zákonů zařazených do návrhu zákona spolu věcně souvisí, neboť se týkají daní v širším smyslu a jejich procesního a kompetenčního rámce. Pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou, viz § 38n zákona o daních z příjmů. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů obsahuje speciální ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob; u těchto poplatníků vznikne daňová ztráta pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo § 9, tedy příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z nájmu. V případě dílčího základu daně ze závislé činnosti podle § 6, dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku podle § 8 a dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10 daňová ztráta vzniknout nemůže. Podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění lze vyměřenou daňovou ztrátu odečíst od základu daně jako odčitatelnou položku, a to nejpozději v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob platí opět speciální úprava uvedená v § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění, podle které lze daňovou ztrátu odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10, tedy s výjimkou dílčího základu daně ze závislé činnosti (§ 6). - 15 - V rámci uvedených 5 zdaňovacích období tedy poplatník může snížit základ daně o částky v souhrnu se rovnající vyměřené daňové ztrátě, přičemž rozdělení této odčitatelné položky mezi uvedených 5 zdaňovacích období, případně její částečné či plné nevyužití, je na volbě poplatníka. Své rozhodnutí může poplatník i zpětně měnit, a to prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání. Do 5 zdaňovacích období se přitom nepočítají období, za která se podává daňové přiznání, přičemž za taková období se daňová ztráta také může uplatnit jako odčitatelná položka, viz pokyn GFŘ D-22. K zajištění této možnosti z procesního hlediska slouží § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, který stanoví speciální pravidlo pro určení lhůty pro stanovení daně oproti obecné úpravě v daňovém řádu. Podle tohoto ustanovení lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla, a za všechna zdaňovací období, za která bylo možné tuto daňovou ztrátu uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně, končí až současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.Sazby daně silniční jsou upraveny v § 6, a to jako pevné sazby diferencované podle zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů, resp. podle počtu náprav a součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách u návěsů či podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti v tunách u ostatních vozidel. Ve srovnání s některými blízkými státy, které mají sazby silniční nebo jiné obdobné daně u automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny na úrovni minimálních sazeb podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (dále jen „směrnice o eurovinětě“), jsou sazby české daně silniční u této kategorie vozidel výrazně vyšší.... Zobrazit celý popis produktu >>>

Technické údaje:9771335151088 256743952 (výrobní kód dodavatele Poradce)

Produkt můžete objednat v e-shopu KnihyDobrovsky.cz:

Další oblíbené produkty z kategorie
Zobrazit kategorii Daně


Lidí taky procházejí nejlevnější Knihy a e-knihy. nejlevnější Hry. nejlevnější Albi - Kouzelné čtení. nejlevnější Knihy. nejlevnější Odborná literatura. nejlevnější Společenské vědy. nejlevnější Ekonomie. nejlevnější Účetnictví. nejlevnější Daně.

Související produkty

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte